Reklamacje i zwroty

Zwrot produktu – w ustawowym czasie 14 dni

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres STOKKIDS (dystrybutora marki Childhome w Polsce).

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

Reklamacje

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają 2 letnią gwarancję obowiązującą na terenie Polski. Aby reklamacja została rozpatrzona, należy do zwracanego produktu dołączyć fakturę/paragon.

 

Procedura zwrotu, wymiany lub reklamacji

Prosimy o zgłoszenie chęci wymiany, zwrotu lub reklamacji zakupionych towarów na adres: sklep@childhome.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko; Numer zamówienia; Nazwa produktu zwracanego/wymienianego/reklamowanego.

Po otrzymaniu zgłoszenia, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszego postępowania. Wszystkie paczki prosimy wysyłać na nasz adres korespondencyjny: STOKKIDS / dystrybutor Childhome ul. Drewnowska 120 91-008 Łódź