Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.childhome.pl
1.2 Sprzedawcą jest dystrybutor i wyłączny przedstawiciel marki Childhome w Polsce - firma STOKKIDS Mariola Stokowska Marcin Składanek spółka jawna z siedzibą  w Łodzi ul. Drewnowska 120 NIP 7272852264 REGON 389830332
1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 120 w godzinach 9 -16.
2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

- dane do wysyłki,
- wybór płatności (płatność poprzez PAYu, pobranie lub przelew na konto sprzedawcy),
- wybór kuriera lub informację o odbiorze osobistym
koszt dostawy:
a) za pobraniem 15 zł
b) przedpłata na konto lub płatność przez Payu15 zł
- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).
UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie np. rozmiar, kolor.
2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane:
STOKKIDS Mariola Stokowska Marcin Składanek spółka jawna
ul. Drewnowska 120, 91-008 Łódź
79 1600 1462 1803 2434 2000 0002
BNP Paribas o/w Łodzi  
tytuł płatności: numer zamówienia, nazwisko zamawiającego.
2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,
2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić kurierowi, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

3. Odstąpienie od umowy

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym,
3.2 Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W celu odstąpienia należy odesłać towar w stanie w jakim został dostarczony wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także należy podać pełne dane do zwrotu gotówki. Przypominamy, że zgodnie z ww. Ustawą strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.
3.3 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.
3.4 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres mailowy: sklep@childhome.pl lub na adres stacjonarny filii firmy: Stok P.H., ul. Drewnowska 120, 91-008 Łódź.
4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto w zgłoszeniu powinien  określić:
- zgłoszenie wady (usterki),
- roszczenie,
- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).
4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie do 14 dni.
4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności

5.1 Firma STOKKIDS jest właścicielem zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, lub ma pisemne prawo ich używania od partnerów handlowych, dlatego zabrania się kopiowania zdjęć i opisów bez uprzedniej zgody.
5.2 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i została uregulowana jest w naszej Polityce prywatności

6. Postanowienia końcowe

6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).
6.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.
6.3  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.
6.4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
6.5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
6.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.